Πιστωσεων εγγυησεων

Οι ασφαλίσεις του Κλάδου Πιστώσεων και Εγγυήσεων απευθύνονται σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Με αυτές φροντίζετε για την αδιατάρακτη λειτουργία της επιχείρησής σας. Εξασφαλίζεστε για μια σειρά από ενδεχόμενα, όπως π.χ. αδυναμία κάποιου οφειλέτη σας να αποπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις του ή αδυναμία σας να εκτελέσετε συμβατικές σας επαγγελματικές υποχρεώσεις.
Η ασφάλιση αυτή σας εξασφαλίζει τόσο για τις πωλήσεις στην εγχώρια αγορά όσο και για τις εξαγωγές σε όλο τον κόσμο.

 

Οι ασφάλειες Αναγνώστου είναι το ασφαλιστικό γραφείο που διασφαλίζει στους πελάτες της παροχή σύγχρονων ασφαλιστικών προϊόντων σε όλους τους κλάδους γενικών ασφαλίσεων και ασφαλίσεων υγείας.

Εταιρεία

Ασφάλειες

Διεύθυνση

Ωράριο Λειτουργίας

Χάρτης

Copyright © Anagnostu.gr  All Right Reserved