Επικοινωνία

Φόρμα Επικοινωνίας

  Συχνές ερωτήσεις

  Ν.489/76 προβλέπει ότι η κυκλοφορία οχήματος χωρίς το ειδικό αποδεικτικό της ασφάλισης σήμα επισύρει την επιβολή των παρακάτω διοικητικών κυρώσεων

  Α. Διοικητικές κυρώσεις

   

  Αφαίρεση των πινακίδων, της άδειας ικανότητας του οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας για 6 μήνες.

   

  Η πρόκληση δε ατυχήματος από όχημα χωρίς το προαναφερόμενο ειδικό σήμα, επισύρει την αφαίρεση πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας για δύο χρόνια και επί υποτροπής για τρία χρόνια.

  Χρηματικό πρόστιμο υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου, βεβαιωθέντος με πράξη της Αστυνομικής Αρχής και εισπραττόμενο με τις οικείες διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε, 1000€ για τα λεωφορεία και τα Φ.Δ.Χ., 500€ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και των 250€ για τα δίκυκλα

  Η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες μπορούν να επιστραφούν στον κάτοχο ή στον ιδιοκτήτη του οχήματος, πριν περάσουν τα παραπάνω χρονικά διαστήματα, αν πληρώσει το πρόστιμο και προσκομίσει την απόδειξη πληρωμής καθώς και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το όχημα.

   

   

  Β. Ποινικές κυρώσεις

  Φυλάκιση από 2 μήνες μέχρι 1 χρόνο

  Χρηματική ποινή μέχρι 3.000€

   

  Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των στοιχείων του ανασφάλιστου οχήματος, θα σταλεί από τη Γ.Γ.Π.Σ., σε κάθε ιδιοκτήτη ανασφάλιστου ειδοποιητήριο για:

  Να ασφαλιστεί μέσα σε 8 μέρες ή να δώσει εξηγήσεις

  Να πληρώσει παράβολο 250€ για να ασφαλιστεί

  Αν ο ιδιοκτήτης δεν κάνει τα παραπάνω, θα του επιβληθεί νέο πρόστιμο 500, € καθώς και οι παραπάνω διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

   

   

  1.Τι είναι το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Φιλικός Διακανονισμός);

  Από την 1η Μαΐου 2000 ετέθη σε ισχύ και στη χώρα μας η συμφωνία άμεσης πληρωμής υλικών ζημιών τροχαίων ατυχημάτων. Το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Φιλικός Διακανονισμός) είναι συμφωνία μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών, η οποία εφαρμόζεται, υπό προϋποθέσεις, στις αποζημιώσεις από ατυχήματα αυτοκινήτων. Είναι ένας τρόπος αποζημίωσης και διαχείρισης των ζημιών υλικών αλλά και μικρών σωματικών βλαβών με τον οποίο επιτυγχάνεται, κατά κύριο λόγο, ταχύτητα και μείωση των δικαστικών διενέξεων.

   

  Με το Φιλικό Διακανονισμό αυτός που δε φταίει ή στο βαθμό που δε φταίει για το ατύχημα αποζημιώνεται από τη δική του ασφαλιστική εταιρεία. Διευκρινίζεται ότι αυτή η Συμφωνία μεταξύ των εταιριών δεσμεύει αυτές και μόνον αυτές, πως εάν ο αναίτιος πελάτης δεν συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της σύμβασης, δικαιούται να διεκδικήσει την αποζημίωσή του από την Εταιρεία του υπαίτιου, κατά τον έως σήμερα εφαρμοζόμενο τρόπο (κατά το κοινό δηλαδή δίκαιο).

   

  1. Τι επιτυγχάνεται με το Φιλικό Διακανονισμό;

  Η ρύθμιση αυτή στον τομέα της αποζημίωσης στοχεύει στην εξυπηρέτηση του πελάτη και στην εξυγίανση της αγοράς. Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει κυρίως για τους καταναλωτές είναι πολλά:

  Επιτάχυνση και απλοποίηση των διαδικασιών του διακανονισμού

  Συντόμευση του χρόνου καταβολής της δικαιούμενης αποζημίωσης

  Καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών οι οποίοι αποκτούν ιδία αντίληψη για την ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών από την εταιρεία τους

  Μείωση των δικηγορικών παρεμβάσεων και των προσφυγών στα δικαστήρια

  Μείωση των διενέξεων μεταξύ πελατών και ασφαλιστικών εταιρειών

   

  Ποιες εταιρείες συμμετέχουν στον Φιλικό Διακανονισμό;

  Οι εταιρείες που συμμετέχουν στο σύστημα Φιλικού Διακανονισμού είναι:

  1. AIG EUROPE LIMITED
  2. ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε.
  3. ERGO Α.Α.Ε. Ζ.
  4. EUROLIFE FFH ΑΕΓΑ
  5. EURO INSURANCE LTD
  6. GENERALI HELLAS A.A.E.
  7. GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ A.E.A.E.
  8. HD INSURANCE LTD
  9. INTERAMERICAN E.E.A.Z. A.E.
  10. INTERASCO Α.Ε.Γ.Α.
  11. INTERLIFE SA Α.Α.Ε.Γ.Α.
  12. PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α.
  13. PRIME INSURANCE LTD
  14. ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α.
  15. ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
  16. ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.
  17. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  18. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α. -ΜΙΝΕΤTΑ
  19. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.
  20. ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.
  21. Η ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
  22. ΝP INSURANCE – ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕΑΕ
  23. ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α.
  24. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
  25. ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.

  Γιατί χρειάζομαι ασφάλεια αυτοκινήτου;

  Η ασφάλιση οχήματος για Αστική Ευθύνη είναι υποχρεωτική βάσει Νόμου. Η συγκεκριμένη ασφάλιση ονομάζεται βασική ασφάλιση και είναι η ελάχιστη ασφάλιση και καλύπτει τις απαραίτητες αποζημιώσεις για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες, σε περίπτωση ατυχήματος.

  Η υποχρεωτική ασφάλιση της έναντι τρίτων αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων, καθιερώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με την ψήφιση του Ν. 489/76, «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ’ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», που άρχισε να ισχύει από την 1.1.1978.

  Σκοπός και φιλοσοφία του είναι η προστασία των τρίτων.

  Ένα όχημα πρέπει να είναι ασφαλισμένο ακόμα και αν είναι ακινητοποιημένο. Στην περίπτωση που ο κάτοχος δε το κινεί και δεν επιθυμεί να το ασφαλίσει πρέπει να καταθέσει τις πινακίδες (διαδικασία ακινησίας).

  Η Πράσινη Κάρτα είναι ένα Πιστοποιητικό Διεθνούς Ασφάλισης Αυτοκινήτου το οποίο εγγυάται την κάλυψη Αστικής Ευθύνης του οχήματός σας όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό.

  Η πράσινη κάρτα ουσιαστικά είναι το ασφαλιστήριο του αυτοκινήτου σας όταν ταξιδεύετε εκτός Ελλάδας και είναι απαραίτητη όταν ταξιδεύετε σε χώρα εκτός ΕΟΧ.

  Η πράσινη κάρτα θεωρητικά δεν χρειάζεται σε περίπτωση που ταξιδεύετε προς χώρες του Ε.Ο.Χ (τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Νορβηγία, Ισλανδία, Ελβετία και το Λιχτενστάιν) την Ανδόρα και την Κροατία αλλά εμείς σας προτείνουμε να την προμηθεύεστε και σε αυτή την περίπτωση.

  Τι πρέπει να γνωρίζετε για την Πράσινη Κάρτα:
  • Η Πράσινη Κάρτα συνήθως δεν έχει χρέωση από τις ασφαλιστικές εταιρείες – μπορεί να υπάρξει κάποια χρέωση από ορισμένες ασφαλιστικές για ειδικούς προορισμούς
  • Σας καλύπτει για Αστική Ευθύνη και όχι για τις προαιρετικές καλύψεις (πχ κλοπή) – εάν επιθυμείτε την επέκταση αυτών των καλύψεων και στο εξωτερικό, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την ασφαλιστική σας εταιρεία για να δείτε εάν μπορούν να σας δώσουν και εάν ναι, με τι κόστος και ποιες προϋποθέσεις
  • Όταν την παραλάβετε, καλό είναι να ελέγξετε ότι:
  o η ημερομηνία ισχύος της σας καλύπτει για τη διάρκεια του ταξιδιού σας
  o οι χώρες που θα ταξιδέψετε δεν έχουν διαγραφεί με Χ
  o όλα τα στοιχεία του οχήματός σας είναι γραμμένα σωστά
  • Να ζητάτε την έκδοση πράσινης κάρτας μερικές μέρες πριν το ταξίδι σας ώστε να είστε έτοιμοι!

  Όσο βρίσκομαι στον τόπο του ατυχήματος 1. Σταματήστε αμέσως το όχημά σας στον τόπο του ατυχήματος, χωρίς όμως να δημιουργήσετε πρόσθετους κινδύνους στην κυκλοφορία. 2. Προειδοποιήστε τους υπόλοιπους οδηγούς που πλησιάζουν ότι έγινε ατύχημα: 3. Ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα. 4. Τοποθετήστε το προειδοποιητικό τρίγωνο σε αρκετή απόσταση από τον τόπο του ατυχήματος. Εάν υπάρχει στροφή, τοποθετήστε το προειδοποιητικό τρίγωνο πριν από την στροφή. 5. Καλέστε αμέσως την Τροχαία. 6. Αν υπάρχει τραυματισμός καλέστε (166) το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) και σημειώστε τα στοιχεία των παθόντων. 7. Διατηρήστε την ψυχραιμία σας και σκεφθείτε καθαρά. Μην παρεκτραπείτε με ύβρεις ή χειροδικίες, διότι θα υποστείτε τις συνέπειες του Νόμου. Εάν έχω Φροντίδα Ατυχήματος Καλέστε τη Φροντίδα Ατυχήματος της ασφαλιστικής εταιρείας σας. Ο ειδικός συνεργάτης θα φτάσει στον τόπο του ατυχήματος και θα αναλάβει όλα τα διαδικαστικά: ανταλλαγή στοιχείων, συμπλήρωση δήλωσης ατυχήματος ή εντύπου φιλικού διακανονισμού, λήψη φωτογραφιών, συγκέντρωση στοιχείων, μεταφορά του οχήματος, κ.ο.κ. Προσοχή: Πριν γίνει οποιαδήποτε επισκευή στο όχημά σας, πρέπει να το δει πραγματογνώμονας. Εάν δεν έχω Φροντίδα Ατυχήματος Θα χρειαστεί να κάνετε μόνο σας τα διαδικαστικά που θα αναλάμβανε για σας ο εξειδικευμένος συνεργάτης της Φροντίδας Ατυχήματος: 1. Σημειώστε τα στοιχεία των οδηγών και των οχημάτων που εμπλέκονται στο ατύχημα. 2. Σημειώστε την ακριβή ώρα και τοποθεσία (διευθύνσεις οδών και αριθμούς), όπου συνέβη το ατύχημα. 3. Φωτογραφήστε τον τόπο του ατυχήματος. 4. Τραβήξτε φωτογραφίες από όλες τις πλευρές των οχημάτων. 5. Φωτογραφήστε τη σήμανση του δρόμου και γενικότερα κάθε είδους σήμανση. 6. Επικοινωνήστε άμεσα με την ασφαλιστική εταιρεία σας για να σας πουν πού θα παραδώσετε τις φωτογραφίες. 7. Αν υπάρχουν μάρτυρες, σημειώστε τα ονοματεπώνυμα και τηλέφωνα των μαρτύρων σε περίπτωση αμφισβήτησης του «ποιος φταίει». Αν υπήρχαν αυτοκίνητα των οποίων οι επιβαίνοντες είδαν τι συνέβη και δεν σταμάτησαν, καλό θα είναι να σημειώσετε τον αριθμό κυκλοφορίας τους. 8. Ενημερώστε άμεσα την ασφαλιστική σας εταιρεία για το ατύχημα. 9. Συμπληρώσετε την Υπεύθυνη Δήλωση Ατυχήματος: 10. είτε καλώντας στο τηλεφωνικό κέντρο της ασφαλιστικής εταιρείας σας 11. είτε ενημερώνοντας τον ασφαλιστικό σας πράκτορα 12. Το τμήμα διαχείρισης ζημιών της ασφαλιστικής εταιρείας σας θα σας ενημερώσει για τις απαραίτητες διαδικασίες που απαιτούνται στη συνέχεια. 13. Προσοχή: Πριν γίνει οποιαδήποτε επισκευή στο όχημά σας, πρέπει να το δει πραγματογνώμονας. Εάν το άλλο όχημα είναι ανασφάλιστο 1. Καλέστε αμέσως την Τροχαία. 2. Καλέστε τη Φροντίδα Ατυχήματος που σας έχει υποδείξει η ασφαλιστική εταιρεία σας. 3. Ενημερώστε την ασφαλιστική εταιρεία σας, για να σας καθοδηγήσει. 4. Ελέγξτε εάν το συμβόλαιό σας περιλαμβάνει την κάλυψη υλικών ζημιών από ανασφάλιστο όχημα. Εάν το άλλο όχημα εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος 1. Καλέστε αμέσως την Τροχαία. 2. Δηλώστε το συμβάν και καταθέστε μήνυση εγκατάλειψης εναντίον του άλλου οδηγού για να τον αναζητήσουν. Έτσι θα μάθετε τα στοιχεία του υπαίτιου οδηγού, που θα αναγκαστεί να δηλώσει το συμβάν στην ασφαλιστική του εταιρεία. Εάν το άλλο όχημα έχει ξένες πινακίδες 1. Καλέστε αμέσως την Τροχαία. 2. Σημειώστε σωστά τα στοιχεία του ξένου οχήματος: 3. Αριθμός κυκλοφορίας 4. Χώρα προέλευσης 5. Μάρκα και τύπος αυτοκινήτου 6. Ζητήστε από τον ξένο οδηγό την πράσινη κάρτα του οχήματος ή το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 7. Κρατήστε το αντίγραφο της πράσινης κάρτας του ή του πιστοποιητικού συνοριακής ασφάλισής του. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, αντιγράψετε λεπτομερώς τις παραγράφους 3, 4, 5 και 8 της πράσινης κάρτας ή του πιστοποιητικού συνοριακής ασφάλισης. 8. Αν έχει και το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του, καταγράψτε: 9. Την επωνυμία της αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρείας 10. Τον αριθμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου 11. Την ημερομηνία ισχύος του 12. Συμπληρώστε μαζί με τον ξένο οδηγό το Έντυπο Φιλικής Δήλωσης. Είναι πιθανόν και εκείνος να διαθέτει αντίστοιχο έντυπο στη δική του γλώσσα. Αυτό θα σας βοηθήσει στον διακανονισμό του ατυχήματος. 13. Επικοινωνήστε άμεσα με την ασφαλιστική εταιρεία σας για να αναφέρετε το συμβάν και να σας καθοδηγήσουν. Εάν το τροχαίο έχει συμβεί εκτός Ελλάδος Δώστε στον ξένο οδηγό το αντίγραφο της πράσινης κάρτας σας ή του πιστοποιητικού συνοριακής ασφάλισής σας. Εάν έχετε ευθύνη για το ατύχημα, όταν επιστρέψετε στην Ελλάδα ενημερώστε την ασφαλιστική εταιρεία σας.
  Οι λόγοι ασφάλισης κατοικίας στην χώρα μας • H Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με υψηλή σεισμικότητα • Η Ελλάδα έχει μεγάλο αριθμό πυρκαγιών (& εμπρησμών) κατά τους καλοκαιρινούς μήνες • Η Ελλάδα είναι η χώρα της Ευρώπης με το υψηλότερο ποσοστό ιδιοκατοίκησης • Σε πολλές περιπτώσεις, η ασφάλεια κατοικίας έχει αποκτηθεί με στεγαστικό δάνειο. Η συγκεκριμένη ασφάλεια ονομάζεται ασφάλεια ενυπόθηκης κατοικίας • Οι καταστροφές από πλημμύρες στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια λόγω της κλιματικής αλλαγής • Η κρίση καθιστά την ασφάλιση κατοικίας περισσότερο αναγκαία, γιατί σε περίπτωση ζημιάς, οι ιδιοκτήτες δεν έχουν τους πόρους να την αποκαταστήσουν με δικά τους κεφάλαια αλλά ούτε και τη δυνατότητα δανειοδότησης Σήμερα, το ποσοστό των ακινήτων που είναι ασφαλισμένα είναι μόλις 15% και αφορά κυρίως κατοικίες που έχουν αγοραστεί μέσω τραπεζικού δανεισμού. Ενδεικτικά αναφέρεται πως στη σεισμογενή Κεφαλονιά πριν από τον τελευταίο καταστροφικό σεισμό, ασφαλισμένο ήταν μόλις το 8% των σπιτιών, και μάλιστα πολύ μικρότερο ήταν το ποσοστό που καλυπτόταν έναντι σεισμού! Πώς θα προστατευτείτε; Μέσω ενός συμβολαίου ασφάλισης της κατοικίας σας! Το κόστος ενός συμβολαίου ασφάλισης κατοικίας δεν είναι ακριβό. Αντίθετα, είναι πιο οικονομικό από το κόστος ασφάλισης του αυτοκινήτου σας! Το βασικό συμβόλαιο που μπορείτε να συνάψετε είναι αυτό που καλύπτει τον κίνδυνο από πυρκαγιά που έχει ξεκινήσει μέσα στο σπίτι. Επόμενος συνήθης κίνδυνος είναι ο κίνδυνος σεισμού και ακολουθεί ο κίνδυνος πλημμύρας.
  Η κατοικία μας είναι ένα περιουσιακό στοιχείο μεγάλης χρηματικής και συναισθηματικής αξίας και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε φροντίσει για την ασφάλειά της. Σε πολλές περιπτώσεις, η ασφάλεια κατοικίας είναι υποχρεωτική επειδή έχει αποκτηθεί με στεγαστικό δάνειο. Η συγκεκριμένη ασφάλεια ονομάζεται ασφάλεια ενυπόθηκης κατοικίας και υπάρχουν κάποια πράγματα που καλό είναι να γνωρίζεις: • Με τη σύναψη ενός στεγαστικού δανείου, είναι υποχρέωση του πελάτη προς την τράπεζα να ασφαλίσει το ακίνητο που είναι υποθηκευμένο βάσει των καλύψεων που ζητάει η εκάστοτε τράπεζα. • Βάση της Εγκυκλίου 462 της Τράπεζας της Ελλάδος, δεν είσαι υποχρεωμένος να το ασφαλίσεις μέσω της τράπεζας που σου χορήγησε το δάνειο. Έχεις το δικαίωμα να επιλέξεις ελεύθερα ασφαλιστική εταιρεία ή ασφαλιστικό σύμβουλο αρκεί το ασφαλιστήριο να πληροί τις καλύψεις που αναφέρονται στη δανειακή σου σύμβαση. • Αν στο παρελθόν έχεις ασφαλίσει του ακίνητό σου μέσω της τράπεζας που σου χορήγησε το στεγαστικό δάνειο, έχεις το δικαίωμα στην ανανέωση του συμβολαίου, να αλλάξεις ασφαλιστική εταιρεία και να επιτύχεις φθηνότερα ασφάλιστρα με τις ίδιες καλύψεις. • Φρόντισε να προσκομίσεις το νέο ασφαλιστήριο τουλάχιστον ένα μήνα πριν, ώστε να μην έχουν τραβήξει τα χρήματα από τον τραπεζικό σου λογαριασμό! • Φρόντισε η περιγραφή του ακινήτου να είναι λεπτομερής και όμοια αυτής που αναγράφεται στην άδεια (πχ κατοικία 5ου ορόφου, διαμέρισμα Δ1), να έχει αποδεκτή ασφαλιζόμενη αξία δηλαδή στην αξία ανακατασκευής (περίπου 1.100 ευρώ/τ.μ.) ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος υπασφάλισης και φυσικά, να αναγράφεται σωστά ο ενυπόθηκος δανειστής.
  Σύμφωνα με τον νόμο 4256 ΦΕΚ 92/14-4-2014, ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, και αφορούσε στα τουριστικά πλοία: “α. Η μετακίνηση και κυκλοφορία των πλοίων αναψυχής, των επιβατηγών πλοίων και των μικρών σκαφών του Πρώτου Μέρους του παρόντος νόμου καθώς και των μικρών σκαφών ή άλλων θαλάσσιων μέσων αναψυχής τα οποία θεωρούνται ταχύπλοα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς λιμένα, επιτρέπεται μόνον αν αυτά είναι ασφαλισμένα. Ειδικότερα: αα. Πλοία με ολική χωρητικότητα ίση ή μεγαλύτερη των 300 gt υποχρεούνται να διαθέτουν ασφάλιση σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 6/2012 (Α’ 7). ββ. Πλοία με ολική χωρητικότητα μικρότερη των 300 gt υποχρεούνται να είναι ασφαλισμένα για: 1. Αστική ευθύνη για σωματικές βλάβες ή θάνατο επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Το ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ ανά επιβάτη και δεν μπορεί να είναι κατώτερο από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ ανά συμβάν. 2. Αστική ευθύνη για υλικές ζημίες επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Το ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται σε εκατό πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ. 3. Πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης. Τo ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται σε εκατό πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ.” Για την έκδοση ασφαλιστηρίου απαραίτητα θα πρέπει να προσκομίζεται μαζί με την πρόταση ασφάλισης και η Άδεια Εκτέλεσης Πλοών.

  α. τις υποχρεωτικές από το Νόμο καλύψεις αστικής ευθύνης
  Η ασφάλιση της αστικής ευθύνης σκάφους καλύπτει τον κάτοχο από οικονομικές απώλειες που θα υποστεί εάν κληθεί να αποζημιώσει τρίτους για τραυματισμός ή θάνατο τρίτου, για υλικές ζημιές άλλων σκαφών ή λιμένων καθώς και κάλυψη για πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης.

  β. την ασφάλιση κατά ζημιών του ίδιου του σκάφους (μικτή)
  Η μικτή ασφάλιση σκάφους καλύπτει τον κάτοχο για ζημιές του ίδιου του σκάφους από πυρκαγιά, κλοπή, ζημιές από σύγκρουση ή πρόσκρουση και κινδύνους θαλάσσης.
  Μπορώ να χρησιμοποιήσω το σκάφος μου για θαλάσσια σπορ;

  Αν θέλετε να κάνετε χρήση του σκάφους σας για θαλάσσια σπορ όπως σκι, μπανάνα, αλεξίπτωτο κ.λπ. πρέπει να το δηλώσετε στην ασφαλιστική εταιρεία ώστε να υπολογιστεί το σχετικό επασφάλιστρο και κυρίως να καλυφθεί πιθανό ατύχημα κατά τη διάρκεια αυτών των δραστηριοτήτων.

  Στην επιλογή ενός ασφαλιστικού προγράμματος πρέπει να λάβεις υπόψη τα εξής:

  Τις εξαιρέσεις και τις αναμονές
  Όσο λιγότερες τόσο καλύτερα

  Το όνομα της ασφαλιστικής εταιρείας
  Οι μεγάλες εταιρείες είναι συνήθως πιο αξιόπιστες και έχουν πιο ξεκάθαρους όρους

  Το ύψος του κεφαλαίου κάλυψης
  ανά συμβάν και ανά έτος

  Την απαλλαγή ή το εκπιπτόμενο ποσό
  Όσο μεγαλύτερη η απαλλαγή τόσο χαμηλότερα τα ασφάλιστρα – πρέπει να είναι όμως στο ύψος που ταιριάζει στις δικές σου οικονομικές απολαβές

  Το ποσοστό κάλυψης ή συμμετοχή
  Το σύνηθες είναι να υπάρχει ποσοστό συμμετοχής στα μη συμβεβλημένα νοσοκομεία ή στα νοσοκομεία του εξωτερικού

  Επίδομα χρήσης δημοσίου νοσοκομείου
  Στα περισσότερα ασφαλιστήρια προγράμματα υγείας προκύπτει μεγάλο όφελος για τον ασφαλιζόμενο εάν χρησιμοποιήσει το ταμείο του

  Οικογενειακά συμβόλαια
  Προσοχή θα γίνει αυτόματη μετάβαση του παιδιού (όταν αυτό ενηλικιωθεί) σε ατομικό ασφαλιστήριο ή θα χρειαστεί να περάσει έλεγχο ασφαλισιμότητας

  Τα όρια αμοιβών των ιατρών
  Συνήθως υπάρχει ανώτατο όριο στις αμοιβές χειρουργών και αναισθησιολόγων

  Αναπροσαρμογές ασφαλίστρων
  Ενημερώσου για τον μέσο όρο των αναπροσαρμογών της ασφαλιστικής εταιρείας

  Εάν υπάρχει ανάγκη προέγκρισης μιας νοσηλείας
  Το καλύτερο είναι να μην απαιτείται προέγκριση από την ασφαλιστική πριν την νοσηλεία

  Διάλεξε αυτό που καλύπτει τις δικές σου ανάγκες
  Τι χρειάζεσαι περισσότερο; Διαγνωστικές εξετάσεις ή κάλυψη νοσηλείας;

  Επίλεξε προσεχτικά τον ασφαλιστή σου
  Είναι προς το συμφέρον σου να επιλέξεις κάποιον που συνεργάζεται με πολλές ασφαλιστικές εταιρείες ώστε να σου προτείνει την καλύτερη λύση για τις δικές σου ανάγκες

  Να είσαι ειλικρινής
  Μην αποκρύψεις το ιατρικό σου ιστορικό (προηγούμενες παθήσεις, νοσηλείες κτλ) καθώς σε περίπτωση που γίνει αντιληπτό από την ασφαλιστική εταιρεία, ρισκάρεις με καταγγελία του συμβολαίου σου!

  Back to top