Ασφαλεια αλλοδαπων

Η ασφάλιση απευθύνεται στους πολίτες τρίτων χωρών στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης ή ανανέωσης άδειας παραμονής σύμφωνα με την νομοθεσία.

 

Ενδεικτικά οι καλύψεις:

 

Προκειμένου να αποκτήσει κάποιος αλλοδαπός άδεια παραμονής στην Ελλάδα, είναι απαραίτητο να έχει την αντίστοιχη ασφάλιση.

Η ασφάλιση για την άδεια παραμονής έχει υποχρεωτικά τις εξής καλύψεις:

  1. Ευρεία νοσοκομειακή περίθαλψη
  2. Ιατροφαρμακευτικά έξοδα
  3. Ασφάλιση για μερική ή ολική ανικανότητα

Τα προγράμματα αυτά είναι ετήσια και χρειάζονται και για τη χορήγηση αλλά και για την ανανέωση της άδειας παραμονής.

Οι ασφάλειες Αναγνώστου είναι το ασφαλιστικό γραφείο που διασφαλίζει στους πελάτες της παροχή σύγχρονων ασφαλιστικών προϊόντων σε όλους τους κλάδους γενικών ασφαλίσεων και ασφαλίσεων υγείας.

Εταιρεία

Ασφάλειες

Διεύθυνση

Ωράριο Λειτουργίας

Χάρτης

Copyright © Anagnostu.gr  All Right Reserved