Ασφαλεια Αυτοκινητου/Μηχανης

Σύμφωνα με την νομοθεσία η ασφάλιση των τροχοφόρων είναι υποχρεωτική ως προς την Α.Ε., δηλαδή για ζημίες έναντι τρίτων σε σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες. Ωστόσο υπάρχουν και πακέτα με επιπλέον καλύψεις οι οποίες είναι προαιρετικές:

 

Ενδεικτικά οι καλύψεις:

 

Συχνές ερωτήσεις

Ν.489/76 προβλέπει ότι η κυκλοφορία οχήματος χωρίς το ειδικό αποδεικτικό της ασφάλισης επισύρει την επιβολή των παρακάτω διοικητικών κυρώσεων

 

Α. Διοικητικές κυρώσεις

Αφαίρεση των πινακίδων, της άδειας ικανότητας του οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας.

Η πρόκληση δε ατυχήματος από όχημα χωρίς το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, επισύρει την αφαίρεση πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας.

Χρηματικό πρόστιμο υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου, βεβαιωθέντος με πράξη της Αστυνομικής Αρχής και εισπραττόμενο με τις οικείες διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε, 1000€ για τα λεωφορεία και τα Φ.Δ.Χ., 500€ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και των 250€ για τα δίκυκλα

 

Β. Ποινικές κυρώσεις

Φυλάκιση ανάλογα με την εκάστοτε απόφαση δικαστηρίου

Χρηματική ποινή ανάλογα με την εκάστοτε απόφαση δικαστηρίου

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των στοιχείων του ανασφάλιστου οχήματος, θα σταλεί από τη Γ.Γ.Π.Σ., σε κάθε ιδιοκτήτη ανασφάλιστου ειδοποιητήριο για:

Να ασφαλιστεί μέσα σε 8 μέρες ή να δώσει εξηγήσεις

Να πληρώσει παράβολο ανάλογα την χρήση του οχήματος για να ασφαλιστεί

Αν ο ιδιοκτήτης δεν κάνει τα παραπάνω, θα του επιβληθεί νέο πρόστιμο καθώς και οι παραπάνω διοικητικές και ποινικές κυρώσεις

1.Τι είναι το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Φιλικός Διακανονισμός);

Από την 1η Μαΐου 2000 έχει τεθεί σε ισχύ και στη χώρα μας η συμφωνία άμεσης πληρωμής υλικών ζημιών τροχαίων ατυχημάτων. Το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Φιλικός Διακανονισμός) είναι η συμφωνία μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών, η οποία εφαρμόζεται, υπό προϋποθέσεις, στις αποζημιώσεις από ατυχήματα αυτοκινήτων. Είναι ένας τρόπος αποζημίωσης και διαχείρισης των υλικών ζημιών  αλλά και μικρών σωματικών βλαβών με τον οποίο επιτυγχάνεται, κατά κύριο λόγο, ταχύτητα και μείωση των δικαστικών διενέξεων.

Με το Φιλικό Διακανονισμό αυτός που δε φταίει ή στο βαθμό που δε φταίει για το ατύχημα αποζημιώνεται από τη δική του ασφαλιστική εταιρεία. Διευκρινίζεται ότι αυτή η Συμφωνία μεταξύ των εταιριών δεσμεύει αυτές και μόνον αυτές, πως εάν ο αναίτιος πελάτης δεν συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της σύμβασης, δικαιούται να διεκδικήσει την αποζημίωσή του από την Εταιρεία του υπαίτιου, κατά τον έως σήμερα εφαρμοζόμενο τρόπο (κατά το κοινό δηλαδή δίκαιο).

Φυσικά υπάρχουν και ασφαλιστικές εταιρίες οι οποίες δεν συμμετέχουν στον Φιλικό Διακανονισμό οπότε ο πελάτης διεκδικεί την αποζημίωση απευθείας από την ασφαλιστική εταιρία του υπαιτίου.

Τι επιτυγχάνεται με το Φιλικό Διακανονισμό;

Η ρύθμιση αυτή στον τομέα της αποζημίωσης στοχεύει στην εξυπηρέτηση του πελάτη και στην εξυγίανση της αγοράς. Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει κυρίως για τους καταναλωτές είναι πολλά:

 1. Επιτάχυνση και απλοποίηση των διαδικασιών του διακανονισμού
 2. Συντόμευση του χρόνου καταβολής της δικαιούμενης αποζημίωσης
 3. Καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών οι οποίοι αποκτούν ιδία αντίληψη για την ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών από την εταιρεία τους
 4. Μείωση των δικηγορικών παρεμβάσεων και των προσφυγών στα δικαστήρια
 5. Μείωση των διενέξεων μεταξύ πελατών και ασφαλιστικών εταιρειών

 

Ποιες εταιρείες συμμετέχουν στον Φιλικό Διακανονισμό;

Οι εταιρείες που συμμετέχουν στο σύστημα Φιλικού Διακανονισμού είναι:

ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ε.Ε.Α.Ζ. ΑΕ

ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε.

INTERLIFE SA Α.Α.Ε.Γ.Α.

GENERALI HELLAS A.A.E.

ΝP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ-ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕΑΕ

INTERASCO Α.Ε.Γ.Α.

PRIME INSURANCE LTD

EURO INSURANCES DAC

AIG EUROPE S.A.

Hellas Direct INSURANCE LTD

QIC EUROPE LTD

EUROINS.AD INSURANCE COMPANY

Η ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.

GENERALI HELLAS I AAE (ΠΡΩΗΝ ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α.- ΜΙΝΕΤTΑ

ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α.

GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ A.E.A.E.

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.

ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.

EUROLIFE FFH ΑΕΓΑ

ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε.

 

Η ασφάλιση οχήματος για Αστική Ευθύνη είναι υποχρεωτική βάσει Νόμου. Η συγκεκριμένη ασφάλιση ονομάζεται βασική ασφάλιση και είναι η ελάχιστη ασφάλιση και καλύπτει τις απαραίτητες αποζημιώσεις για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες, σε περίπτωση ατυχήματος.Τα ασφαλιζόμενα κεφάλαια αναπροσαρμόζονται κάθε χρόνο από τον κρατικό φορέα και είναι τα ίδια για όλες τις ασφαλιστικές εταιρίες.

Ένα όχημα πρέπει να είναι ασφαλισμένο ακόμα και αν είναι ακινητοποιημένο. Στην περίπτωση που ο κάτοχος δε το κινεί και δεν επιθυμεί να το ασφαλίσει πρέπει να καταθέσει τις πινακίδες στην εφορία (διαδικασία ακινησίας).

Επασφάλιστρο νέου οδηγού ονομάζεται το έξτρα ποσό που καλείται ο ιδιοκτήτης/ασφαλισμένος να πληρώσει για την ασφάλεια του οχήματός σου, όταν:

Ο οδηγός είναι 18 – 23 ετών.

Ο οδηγός έχει νέα έκδοση διπλώματος αλλά δεν έχει περάσει 1 έτος από την ημερομηνία έκδοσης του διπλώματός σου.

Η Πράσινη Κάρτα είναι το Πιστοποιητικό Διεθνούς Ασφάλισης Αυτοκινήτου το οποίο εγγυάται την κάλυψη Αστικής Ευθύνης του οχήματός σας όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την Πράσινη Κάρτα:

 1. Η Πράσινη Κάρτα δεν έχει χρέωση από τις ασφαλιστικές εταιρείες – μπορεί να υπάρξει κάποια χρέωση από ορισμένες ασφαλιστικές για ειδικούς προορισμούς
 2. Σας καλύπτει για Αστική Ευθύνη και όχι για τις προαιρετικές καλύψεις (πχ κλοπή) – εάν επιθυμείτε την επέκταση αυτών των καλύψεων και στο εξωτερικό, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την ασφαλιστική σας εταιρεία για να δείτε εάν μπορούν να σας δώσουν και εάν ναι, με τι κόστος και ποιες προϋποθέσεις
 3. Όταν την παραλάβετε, καλό είναι να ελέγξετε ότι:
  1. η ημερομηνία ισχύος της σας καλύπτει για τη διάρκεια του ταξιδιού σας
  2. οι χώρες που θα ταξιδέψετε δεν έχουν διαγραφεί με Χ
  3. όλα τα στοιχεία του οχήματός σας είναι γραμμένα σωστά
 4. Να ζητάτε την έκδοση πράσινης κάρτας μερικές μέρες πριν το ταξίδι σας ώστε να είστε έτοιμοι!

Όσο βρίσκεστε στον τόπο του ατυχήματος:

 1. Σταματήστε αμέσως το όχημά σας στον τόπο του ατυχήματος, χωρίς όμως να δημιουργήσετε πρόσθετους κινδύνους στην κυκλοφορία.
 2. Προειδοποιήστε τους υπόλοιπους οδηγούς που πλησιάζουν ότι έγινε ατύχημα:
 3. Ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα.
 4. Τοποθετήστε το προειδοποιητικό τρίγωνο σε αρκετή απόσταση από τον τόπο του ατυχήματος. Εάν υπάρχει στροφή, τοποθετήστε το προειδοποιητικό τρίγωνο πριν από την στροφή.
 5. Καλέστε αμέσως την Τροχαία.
 6. Αν υπάρχει τραυματισμός καλέστε 166 ΕΚΑΒ και σημειώστε τα στοιχεία των παθόντων.
 7. Διατηρήστε την ψυχραιμία σας και σκεφθείτε καθαρά. Μην παρεκτραπείτε με ύβρεις ή χειροδικίες, διότι θα υποστείτε τις συνέπειες του Νόμου.
 8. Καλέστε τη Φροντίδα Ατυχήματος της ασφαλιστικής σας εταιρείας. Ο ειδικός συνεργάτης θα φτάσει στον τόπο του ατυχήματος και θα αναλάβει όλα τα διαδικαστικά: ανταλλαγή στοιχείων, συμπλήρωση δήλωσης ατυχήματος ή εντύπου φιλικού διακανονισμού, λήψη φωτογραφιών, συγκέντρωση στοιχείων, μεταφορά του οχήματος, κ.ο.κ. Σε περίπτωση μη ξεκάθαρης εικόνας υπαιτιότητας, ζητήστε άμεσα στοιχεία περαστικών που είδαν το ατύχημα (μάρτυρες).Προσοχή: Πριν γίνει οποιαδήποτε επισκευή στο όχημά σας, πρέπει να το δει πραγματογνώμονας.
 9. Εάν το άλλο όχημα που έχει εμπλακεί στο ατύχημα είναι με ξένες πινακίδες ζητάτε οπωσδήποτε την πράσινη κάρτα που έχει.

Οι ασφάλειες Αναγνώστου είναι το ασφαλιστικό γραφείο που διασφαλίζει στους πελάτες της παροχή σύγχρονων ασφαλιστικών προϊόντων σε όλους τους κλάδους γενικών ασφαλίσεων και ασφαλίσεων υγείας.

Διεύθυνση

Ωράριο Λειτουργίας

Χάρτης

Copyright © Anagnostu.gr  All Right Reserved