ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΙΔΙΩΤΗ

Καλύπτεται η εκ του νόμου απορρέουσα αστική ευθύνη του ιδιώτη ή οικογενειάρχη για ατυχήματα (Σωματικές βλάβες/θάνατος ή/και Υλικές ζημίες συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και της ψυχικής οδύνης) που θα συμβούν σε τρίτους από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου, της συζύγου, των παιδιών του ή και των λοιπών συγγενών που ζουν κάτω από την ίδια στέγη με αυτόν για τις πιο κάτω περιπτώσεις που σχετίζονται αποκλειστικά με την ιδιωτική τους ζωή όπως:

 

 

Ωστόσο υπάρχουν και πακέτα με επιπλέον καλύψεις οι οποίες είναι προαιρετικές.

Οι ασφάλειες Αναγνώστου είναι το ασφαλιστικό γραφείο που διασφαλίζει στους πελάτες της παροχή σύγχρονων ασφαλιστικών προϊόντων σε όλους τους κλάδους γενικών ασφαλίσεων και ασφαλίσεων υγείας.

Εταιρεία

Ασφάλειες

Διεύθυνση

Ωράριο Λειτουργίας

Χάρτης

Copyright © Anagnostu.gr  All Right Reserved