Ασφαλεια τεχνικων εργων

Για την προστασία κάθε είδους έργων, τόσο για ζημιές που τυχόν θα συμβούν στα έργα αυτά κατά τη διάρκεια της ανέγερσής ή/ και συναρμολόγησης τους, όσο και για απαιτήσεις τρίτων εξαιτίας σωματικών βλαβών ή/ και υλικών ζημιών που τυχόν θα προκληθούν εξαιτίας των εργασιών ανέγερσης, επιλέξτε τα προγράμματα Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων (CAR) και Κατά Παντός Κινδύνου Συναρμολόγησης (EAR) για να καλύψει τις ανάγκες σας. Για την προστασία του εξοπλισμού κατασκευής έργων, παραγωγικών μονάδων καθώς και εγκατεστημένου ηλεκτρονικού ή μηχανικού εξοπλισμού σε λειτουργία, μπορείτε να επιλέξετε τα προγράμματα Κατά Παντός Κινδύνου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Κατά Παντός Κινδύνου Μηχανικών Βλαβών. Το έργο σας έχει αξία. Εμείς φροντίζουμε να το προστατεύσουμε από κάθε απρόοπτο κίνδυνο.

 

Οι ασφάλειες Αναγνώστου είναι το ασφαλιστικό γραφείο που διασφαλίζει στους πελάτες της παροχή σύγχρονων ασφαλιστικών προϊόντων σε όλους τους κλάδους γενικών ασφαλίσεων και ασφαλίσεων υγείας.

Εταιρεία

Ασφάλειες

Διεύθυνση

Ωράριο Λειτουργίας

Χάρτης

Copyright © Anagnostu.gr  All Right Reserved